FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Elektro Slanič d.o.o.
Zagrebška cesta 20,
2000 Maribor Slovenija

Tel: 02 4614 172
Fax: 02 4614 172

Delovni čas:
Pon - Pet 7:00 - 17:00

meritve električnih inštalacij


stikalne omare

električne inštalacije

 

 Projektiranje, električne inštalacije, stikalni bloki, scada in meritve

 

Podjetje Elektro Slanič d.o.o. vam ponuja celovite rešitve na področju hidromehanike, fotovoltaike, procesne avtomatizacije v industriji, transportne tehnologije ter električnih instalacij v gradbeništvu.
Naše dolgoletne izkušnje in znanje omogočajo kupcu kvalitetno izvedbo projektov, od idejne zasnove do zagona. Izvajamo celoten obseg del in storitev, vključno s projektiranjem, programiranjem, ožičenjem, pregledom, meritvami in zagonom pri kupcu. Naši proizvodi so izdelani v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.
Visoko kakovost naših izdelkov in storitev zagotavljajo postopki v skladu s standardi SIST ISO9001:2000 in IEC 60364-6.

Naši proizvodi in storitve:

CAD projektiranje

Projektno dokumentacijo izvajamo v skladu z veljavnimi predpisi in standardi za področja hidromehanike, fotovoltaike, procesne avtomatizacije v industriji, transportne tehnologije ter električnih instalacij v gradbeništvu

Elektro montaža in električna inštalacija

V skladu z sodobnimi standardi izvajamo elektroinštalacijska dela za industrijske objekte z električno inštalacijo, trgovske obejte z električno inštalacijo, gradbišča ter za stanovanjske in poslovne prostore z električno inštalacijo.

Izdelava in montaža stikalnih omar in razdelilcev

Za stranke izvajamo izdelavo in montažo :

Razdelilcev vseh vrst N/N, N/O in P/O, stikalne bloke z opremo za transportno tehnologijo, stikalne omare z opremo za hidromehanske tehnologijo, stikalni bloki z opremo za procesno avtomatizacijo, krmilne omare za nadzor in vizualizacijo procesov, stikalne omare za razsvetljavo in distribucijo električne energije, elektro omare za nizko in visokonapetostne transformatorske postaje, elektro omare omare z opremo za Ex območja, razdelne omare, močnostne razdelilne stikalne omare, razdelilni bloki za gradbišča, vtična gnezda.Pregledi in meritve električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele

V skladu z veljavno zakonodajo, standardi in elektroenergetskim soglasjem izvajamo meritve električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki zajemajo preglede, preskuse in meritve na objektu. Na osnovi merilnih rezultatov izdelamo zapisnik v skladu z veljavnimi tehničnimi smernicam, ki dokazuje zanesljivost objekta.

PLC krmilja, HMI in SCADA sistemi za nadzor in vizualizacijo

Za stranke izvajamo programiranje krmilnikov in sistemov na nadzor in vizualicajo Copyright © 1997-2014. Elektro-Slanič d.o.o., All Rights Reserved